หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยวิสามัญ  26 เม.ย. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ครั้งแรก   6 ม.ค. 2565 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ 2566 (ลงใทะเบียนภายในปีงบประมาณ 2565)  8 พ.ย. 2564 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ  5 ต.ค. 2564 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  5 ต.ค. 2564 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  5 ต.ค. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนรอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  5 ต.ค. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ  17 ก.ย. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  28 ก.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563  21 ก.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  21 ก.ค. 2564 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล าทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  21 ก.ค. 2564 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  21 ก.ค. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  21 ก.ค. 2564 107
  (1)     2   
 

Phaniat Subdistrict Administrative Organization
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เพนียด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-689-824

นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10