หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพนียด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phaniat.go.th/orgc... url1)หน้าหลักของเว็บไซต์ เมนูซ้ายมือ/หัวข้อมูลหน่วยงาน/เกี่ยวกับ อบต./เลือกโครงสร้างองค์กร
   2)แสดงข้อมูลโครงสร้างของ อบต.
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phaniat.go.th/boar... url ที่1) หน้าหลักของเว็บไซต์ อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/บุคลากร จะมีข้อมูลการติดต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร กำนันผู้ใหญ่บ้าน /คลิกเลือกคณะผู้บริหาร      
       2)แสดงข้อมูลผู้บริหาร
       3)แสดงข้อมูลสมาชิกสภา
       4)แสดงข้อมูลข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phaniat.go.th/proj... urlที่1)หน้าหลักของเว็บไซต์อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน/ เกี่ยวกับ อบต. /คลิกเลือกอำนาจหน้าที่    
    2)คลิกเลือกอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
    3)แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phaniat.go.th/proj... urlที่(1)หน้าหลักของเพจหน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/แผน/คลิกเลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (2)แสดงแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่างๆ/เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)      
     (3)แสดงข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นเลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phaniat.go.th/cont... urlที่1หน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/ข้อมูลหน่วยงาน/เกี่ยวกับ อบต./ ติดต่อ อบต.    
    2)แสดงข้อมูลการติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phaniat.go.th/proj... urlที่ 1)หน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือ/หัวข้อระเบียบ/ภายในหน่วยงาน/คลิกเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
     (2)แสดงข้อมูลกฎหมายต่างๆ    
     (3) แสดงข้อมูลพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติม
     (4) แสดงข้อมูลพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก อปท. พ.ศ.2542
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phaniat.go.th/news... urlที่1หน้าหลักของเพจหน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/ข่าวสาร/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์    
    2)แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phaniat.go.th/webb... urlที่ 1หน้าหลักของเพจหน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/บริการประชาชน/รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/กระดานสนทนา      
      2แสดงกระดานสนทนา
หรือ อีกช่องทางคือเวลาเปิดหน้าเวบไซจะมีไอคอนแชทเด้งขึ้นมา สนทนากับ อบต.เพนียดซึ่งเชื่อมกับตัวเพจเฟสบุคสามารถสอบถามข้อมูลได้ซึ่งง่ายสะดวกและรวดเร็ว
o9 Social Network https://www.facebook.com/photo... urlที่1หน้าหลักของเพจหน่วยงาน อยู่ขวามือด้านบนเมนู facebook    
     2แสดงfacebookของอบต.เพนียด
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phaniat.go.th/webs... urlที่1หน้าหลักของเพจหน่วยงาน
เมื่อเปิดเวปไซขึ้นมาจำมีป๊อบอัพนโยบายคุกกี้ให้ยอมรับ /หรือเลื่อนลงมาล่างสุดของเวปไซช่วงกลางจอด้านล่างสุด จะเจอนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    2)แสดงข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.phaniat.go.th/proj... urlที่1)หน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อแผน/แผนดำเนินงาน
     2)จะปรากฏแผนดำเนินงานต่างๆ/เลือกแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
     3)แสดงข้อมูลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.phaniat.go.th/proj... URLที่1)หน้าหลักของเพจหน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/รายงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      2)ปรากฎรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี/คลิกเลือกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
      3)แสดงข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.phaniat.go.th/proj... urlที่1)หน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/รายงาน/คลิกเลือกรายงานผลการผลการปฏิบัติงานประจำปี
    2)จะปรากฏรายงานต่างๆ/เลือกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕
    3)แสดงข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.phaniat.go.th/proj... urlที่1)หน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน อยู่เมนูซ้ายมือหัวข้อ/ข้อมูลหน่วยงาน/เกี่ยวกับ อบต./คลิกเลือกคู่มือการปฏิบัติงาน
  2)ปรากฎรายคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆเช่น
  3).แสดงข้อมูลคู่มือการปฏิงานเกี่ยวกับการศึกษา
  4.)แสดงข้อมูลคู่มือการปฏิงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 
  (1)     2      3   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 

Phaniat Subdistrict Administrative Organization
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เพนียด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-689-824

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10