หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพนียด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีที่ชื่อเสียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด คือกลุ่มแกะสลักหินตำบลเพนียด สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ
การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะสำหรับการเกษตร เช่น การปลูกข้าว พืชไร่และการเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิอากาศ
   
ภูมิอากาศมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูฝนตั้งแต่มิถุนายน - ตุลาคม
  ฤดูหนาวตั้งแต่พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในเขตค่อนข้างแห้งแล้งมาก ในฤดูหนาวต่อฤดูร้อน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  ประชาชนตำบลเพนียดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.92 และนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.08
  วัดในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด มีจำนวน 6 แห่ง
    วัดราชบรรทม
    วัดหนองปล้อง
    วัดพุคารัตนาราม
    วัดสระสองตอน
    วัดนกเขาเปล้า
    วัดหนองสะแก
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด จัดในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
  จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ ช่วงเดือนเมษายน
  ทำบุญกลางบ้าน บริเวณศาลเจ้าแก้ว บ้านเพนียด ช่วงเดือนมิถุนายน
  งานประเพณีตักบาตรเทโว ช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี
  งานประเพณีลอยกระทง จะใช้กระทงที่ทำจากกะลามะพร้าวในการลอยกระทง โดยจัดงานในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12
 
การศึกษาในตำบล
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด มีจำนวน
2 แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า
  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด
มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
    โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
    โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
  สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เพนียด
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-689-824

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10